Търсене

Общи условия

Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате тази интернет страница. Ако използвате тази интернет страница се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте тази интернет страница.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Ленсес БГ ООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина lenses.bg.
Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на lenses.bg или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Правила за използване на сайта

Ленсес БГ ООД (наричано по-долу "Доставчик"), като създател и собственик на тази интернет страница, а именно - lenses.bg, Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в тази интернет страница (наричана по-долу "Електронен Магазин") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Електронен Магазин да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този Електронен Магазин материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Електронен Магазин са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Също така, с потвърждаването на Вашата поръчка Вие заявявате, че контактните лещи са Ви предписани от контактолог/очен лекар и сте запознати със спецификата на носене и поддържане на конкретните продукти. Това се отнася и за останалите продукти, които lenses.bg предлага.

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Електронен Магазин са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на Ленсес БГ ООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Електронен Магазин се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предоставяните продукти и нищо в този Електронен Магазин не може да ги промени. Също така Ленсес БГ ООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали или услугите на този Електронен Магазин. Ленсес БГ ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Част от информацията, публикувана в този Електронен Магазин, е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

Ленсес БГ ООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети вкл. щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др., произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Електронен Магазин, като това е независимо от съществуването или не съществуването на предупреждение спрямо lenses.bg за възможност да възникнат такива вреди.

Сигурност и поверителност. Информация от потребителите

Ленсес БГ ООД, чрез своя Електронен магазин, не желае да получава конфиденциална или защитена информация от Вас. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени към/от този Електронен Магазин, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до lenses.bg с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този Електронен Магазин е под закрилата на Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този Електронен Магазин каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. Lenses.bg използва личната информация, с цел да установи по-добре Вашите нужди и интереси с цел да Ви се предоставят услуги с по-добро качество. В определени случаи, ние използваме изпратената от Вас информация, за да Ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.
Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

Коментари за продукти

В този Електронен Магазин е предвидена възможност потребителите да публикуват коментари и мнения относно предлаганите продукти. Ленсес БГ ООД не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите, публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. Ленсес БГ ООД си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на български език.

Препратки към други интернет страници, собственост на трети лица

Наличните препратки от този Електронен Магазин към интернет страници, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този Електронен Магазин. Ленсес БГ ООД не контролира тези интернет страници на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин Ленсес БГ ООД по никакъв начин не налага и не препоръчва тези интернет страници на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези интернет страници, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Препратки към Lenses.bg

Вие можете да създавате препратки към този Електронен Магазин от други интернет страници, но само според Условията на Ленсес БГ ООД. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Промяна на цени на продукти

Ленсес БГ ООД има правото да променя цените в своя Електронен магазин по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора (Поръчката). При допуснати технически грешки в публикуването на Електронния Магазин, Ленсес БГ ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя, ако има такива.
Съобщението за намалени цени (промоции) е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, то тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този Електронен Магазин са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Общи бележки

Ленсес БГ ООД не декларира, че материалите или услугите в този Електронен Магазин са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно или забранено. Ленсес БГ ООД може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време Ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за Вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Съгласно ЗЗП ние от LENSES.BG сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:
1. Име – Ленсес БГ ООД, гр. София, Телефон: 0878104491.
2. Основните характеристики на продуктите са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
3. Цената на стоките е изписана С ВКЛЮЧЕН ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката Доставка и Срокове.
5. Не прилагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
6. Начините за Доставка са описани подробно в Доставка и Срокове.
7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответният документ.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата координати.

Поради софтуерно и/или техническо забавяне за премахването на изчерпан вече продукт от сайта и/или за обработване на получени вече поръчки, присъствието на конкретен продукт на сайта www.lenses.bg не гарантира наличността на този продукт при осъществяване на поръчката от потребителя, дори и потребителят да е получил от Търговеца потвърждение, че поръчката му е приета. 

Последна актуализация: 09.02.2018 г.